Home    Contact Us     About   
เข้าห้องสอบ
Download

ประกาศผลการอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น
ข่าวและกิจกรรมพนักงานวิทยุสมัครเล่น
คู่มือผู้ใช้บริการ งานวิทยุสมัครเล่นและความถี่ประชาชน
echolink

ข้อคิดการใช้ชิวิต
คุณสมบััติของพนักงานวิทยุสมัครเล่นที่ดี 6 ประการ
สมาชิก

ขณะนี้ Online 1 คน
มีผู้อ่านทั้งหมด 237366 คน
เริ่มนับ 6 มิถุนายน 2551
ฝึกอบรมฟรี ทุกสาขาช่าง พร้อมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
สวัสดีครับ....
ก่อนอื่่นขอกล่าวสวัสดีครับสถานีนักวิทยุสมัครเล่นและว่าที่นักวิทยุสมัครเล่นทุกท่าน ที่แวะเยี่ยมเว็บไซด์แห่งนี้ สำหรับผู้ที่สนใจอยากเข้าสอบเป็นนักวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ทางด้าน HS5SHL และ HS5YRF ได้มีความคิดสร้างข้อสอบ Online ให้เพื่อนสมาชิก ได้เข้าทดสอบความรู้ความสามารถก่อนวันสอบนักวิทยุสมัครเล่นจริง เว็บไซด์แห่งนี้เป็นเพียงการรวบรวมนำเอาองค์ความรู้ทางด้านข้อสอบจากอินเตอร์เน็ตเท่านั้น ไม่ใช่ข้อสอบจริงๆ หรือได้รับข้อสอบมาเพื่อเผยแพร่ประการใด ฉะนั้นเป็นไปได้ที่ข้อสอบอาจจะมีความผิดพลาด จึงออกตัวไว้ก่อน ข้อสอบทั้ง 400 ข้อ ทาง HS5SHL และ HS5YRF ไม่ใช่เป็นผู้แต่งข้อสอบขึ้นมาเอง แต่เป็นการ Doenload จาก Internet จากเว็บไหนจำไม่ได้แล้ว เป็นเพียงการเปลี่ยนจากการอ่าน pdf File เป็นการอ่านให้ง่ายขึ้นเท่านั้น เป็นต้น
แนวข้อสอบตัวอย่างนักวิทยุสมัครเล่นจากการรวบรวมมีจำนวน 400 ข้อ แบ่งเป็น 20 ชุดๆ ละ 20 ข้อ ขอให้ว่าที่นักวิทยุสมัครเล่นโชคดีในการสอบนะครับ HS5SHL/HS5YRF >> คลิกเข้าห้องสอบ <<<