หน้าหลัก
 ผังเว็บไซด์
เกี่ยวกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
เกี่ยวกับหน่วยงาน
รับฟังความคิดเห็นประชาชน


วิธีการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน
วิธีการฝึกเตรียมเข้าทำงาน(ในสถาบัน/ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน)
วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
วิธีการทดสอบฝีมือคนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ
การพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อเป็นผู้ประกอบการอิสระ
วิธีการขอรับสิทธิประโยชน์การฝึกอบรมภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545


 จัดซื้อจัดจ้าง
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 ข่าวกิจกรรม
  กระดานข่าว ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน
  กระดานข่าว กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 2545
ข้อมูลเผยแพร่เรื่องการปราบทุจริต


  กระทรวงแรงงาน
  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
  ข่าวภูมิภาคออนไลน์
  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 หน่วยงานภายในจังหวัด
ใบสมัครฝึกอบรม
ใบสมัครทดสอบมาตรฐานฯ
ใบสมัครวิทยากรนอก
ขอแสดงความยินดีกับผู้รับการฝึกที่ประสบความสำเร็จจากการฝึกอบรมทุกท่าน และขอเป็นกำลังใจให้กับ ผู้ที่กำลังก้าวสู่อาชีพที่มั่นคงต่อไปการจัดการองค์ความรู้ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน
เอกสารประกอบการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์
ตัวอย่างข้อสอบนักวิทยุสมัครเล่น [ASP] พัฒนาโดย..นายสมพงษ์ จินดา ผรฝ.รุ่นที่ 27
ตัวอย่างการฝึกอบรมสาขา
การสร้างเว็บเพจ ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป 30 ชั่วโมง

ระบบทะเบียนออนไลน์
ระบบทะเบียนผู้รับการฝึกเตรียมเข้าทำงาน กรณีศึกษา งานฝึกคอมพิวเตอร์

คุณอยากฝึกอาชีพใดมากที่สุด ?
ช่างไฟฟ้า
ช่างเครื่องปรับอากาศฯ
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
พนักงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
ช่างเชื่อมไฟฟ้า
ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์
ช่างซ่อมรถยนต์
ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี
ช่างก่อสร้าง
พนักงานนวดแผนไทย
ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์
คลิกเพื่อเข้าสู่เว็บไซด์จังหวัดพะเยา

พัฒนาคน พัฒนางาน ใช้บริการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพะเยา

นางพรพิมล อินทิยศ
ผู้อำนวยการ ศพจ.พะเยา
คุณมาจาก. IP : 61.7.231.33
ขณะนี้ Online 3 คน
มีผู้อ่านทั้งหมด 91135 คน
เริ่มนับ 1 ธันวาคม 2547

ดูสถิติผู้เข้าชมอย่างละเอียด


กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน

กรมบัญชีกลาง

กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

กระทรวงแรงงานการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
กิจกรรมของเรา
ศพจ.พะเยาประสานการฝึกยกระดับกิจกรรม OTOP
ศพจ. พะเยาร่วมการประชุมชี้แจงการรายงานผลการดำเนินการตามนโนบายรัฐบาล
ศพจ. พะเยาร่วมกับจังหวัดพะเยาในโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
ศพจ. พะเยาเข้าร่วมออกหน่วยประชาสัมพันธ์ ในโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
ศพจ. พะเยาร่วมปิดโครงการ เพิมผลิตภาพตามความต้องการของสถานประกอบกิจการ
ศพจ. พะเยาจัดกิจกรรมการพัฒนาทีมงานเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและศึกษาดูงานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวรองรับการเปิดประตูสู่อาเชียน (AEC)
ศพจ. พะเยาจัดส่งคณะเจ้าหน้าที่เข้าร่วมฝึกอบรมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
ศพจ. พะเยา ทำบุญศูนย์ฯเพื่อเป็นศิริมงคลแก่เจ้าหน้าที่และเข้ารับการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติงาน
ศพจ.พะเยาเปิดฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน สาขา การปูกระเบื้อง
ศพจ. พะเยาร่วมออกหน่วยบริการรับเรื่องร้องเรียน ศูนย์ดำรงธรรม
ศพจ. พะเยา ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด(กพร.ปจ.) ครั้งที่ 2/2557
ศพจ. พะเยาทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา พนักงานนวดไทย ระดับ 1
ศพจ.พะเยาบริการประชาชน
ศพจ.พะเยา ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างไฟ้ฟ้า
ศพจ. พะเยา ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ก่ออิฐ ฉาบปูน
ศพจ. พะเยา ร่วมงานเนื่องในวันแม่แห่งชาติประจำปี 2557
ศพจ. พะเยา จัดกิจกรรม โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหามหาราชินี
ศพจ.พะเยา ต้อนรับ นายกรีฑา สพโชค ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานและคณะ ตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
ศพจ. พะเยา ร่วมกิจกรรม เดินหน้าประเทศไทย คืนความสุขให้คนในชาติ
ศพจ.พะเยา ร่วมจัดนิทรรศการพะเยาสู่ประชาคมอาเซียน” ประจำปี 2557
>>> ข่าวเด่น <<<
ศพจ. พะเยาได้รับเกียรติบัตรสนับสนุนการแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือชุดพื้นเมืองในเทศกาลสงกรานต์
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพะเยาได้ร่วมมือกับส่วนราชการหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือชุดพื้นเมืองในเทศกาลสงกรานต์(ปี๋ใหม่เมือง) ตามนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่ให้มีการส่งเสริมการใช้ผ้าไทย ทางคณะเจ้าหน้าที่ของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพะเยา ได้แต่งกายช่วงสงกรานต์ด้วยผ้าไทยหรือชุดพื้นเมืองในช่วงการปฏิบัติราชการจึงได้รับเกียรติบัตร ณ วันที่ 30 เมษายน 2557

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/แผนการฝึกระยะสั้น
ประกาศผลสอบราคา
ประกาศศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพะเยา

เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ตามที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพะเยา ได้ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการความสะอาดอาคารสถานที่ จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาสนามหญ้าและสวนหย่อม และจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ลงวันที่ 18 กันยายน 2557 โดยกำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 30 กันยายน 2557 เวลา 13.30 น. ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้ผู้เสนอราคา จำนวน 5 ราย จากการพิจารณาของคณะกรรมการเปิดซองและพิจารณาผลการสอบราคาจ้างเหมาบริการความสะอาดอาคารสถานที่ จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาสนามหญ้าและสวนหย่อม และจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ปรากฏรายละเอียดต่อไปนี้

[ อ่านรายละเอียด ]
กิจกรรมล่าสุดของเรา
ศพจ. พะเยาร่วมกับจังหวัดพะเยาในโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพะเยา โดย นางพรพิมล อินทิยศ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพะเยา เข้าร่วมออกหน่วยบริการโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” เพื่อประชาสัมพันธ์ ภาระกิจของหน่วยงานและรับสมัครผู้สนใจฝึกอาชีพ ในวันพฤหัสบดี ที่ 16 ตุลาคม 2557 ณ โรงเรียนบ้านดงอินตา หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

ศพจ.พะเยาประสานการฝึกยกระดับกิจกรรม OTOP
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพะเยา ประสานความร่วมมือเพื่อการฝึกยกระดับกิจกรรม OTOP วันที่ 16 ตุลาคม 2557 ณ ชุมชนตำบลป่าสัก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา เพื่อรองรับประชาคมอาเซี่ยน (AEC) ในปี 2558

ศพจ. พะเยาร่วมการประชุมชี้แจงการรายงานผลการดำเนินการตามนโนบายรัฐบาล
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพะเยา เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการรายงานผลการดำเนินการตามนโนบายรัฐบาล ในวันอังคารที่ 14 ต.ค.57 ที่ห้องศูนย์บัญชาการ ศาลากลางจังหวัดพะเยา นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมชี้แจงการรายงานผลการดำเนินการตามนโนบายรัฐบาล โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวเข้าร่วมประชุม ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมมีการรับฟังการชี้แจงแนวทางการบันทึกแบบรายงานผลการตามนโนบายรัฐบาล ผ่านการประชุมทางไกล Video Conference จากกระทรวงมหาดไทย ตามที่คณะรัฐมนตรีได้กำหนดนโยบายบริหารราชการแผ่นดินและได้แถลงต่อรัฐสภา ในวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 จำนวน 11 ด้าน เพื่อใช้เป็นกรอบในการบริหารประเทศและปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา ได้ให้ความสำคัญในการดำเนินการใน 6 เรื่อง ได้แก่ 1) การเทิดทูนและธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ 2) การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 3) การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายใน 4) การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 5) การกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้และลดความเหลื่อมล้ำ และ 6) การบริหารบ้านเมืองที่ดี ทั้งนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยจังหวัดพะเยา ได้กำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย เป็นประจำทุกสัปดาห์ โดยจะรวบรวมผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัด จำนวน 10 หมวด 51 เรื่อง ด้วยวิธีการบันทึกข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งจะรายงานครั้งแรกในวันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม 2557นี้

ศพจ. พะเยาเข้าร่วมออกหน่วยประชาสัมพันธ์ ในโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพะเยา เข้าร่วม เข้าร่วมออกหน่วยประชาสัมพันธ์ ในโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ในวันศุกร์ ที่ 19 กันยายน 2557 ณ โรงเรียนอนุบาลภูซาง หมู่ที่ 4 ตำบลสบบง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา โดยมีนายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน

ประกาศรับสมัครหลักสูตรระยะ 3-6 เดือน
ศพจ. พะเยารับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการฝึกหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน
รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพะเยา รุ่นที่ 40 (1/2558) จำนวน 6 สาขา
โดยมีสาขาดังต่อไปนี้
 1. พนังานนวดแผนไทย ความรู้พื้นฐาน ม.3
 2. ช่างเชื่อมไฟฟ้าด้วยมือ ความรู้พื้นฐาน ม.3
 3. ช่างซ่อมเครื่องยนต์ ความรู้พื้นฐาน ม.3
 4. ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ความรู้พื้นฐาน ม.3
 5. ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร ความรู้พื้นฐาน ม.3
 6. ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ ความรู้พื้นฐาน ม.3
กำหนดการรับสมัคร
 • เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 จนถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2557
 • สอบคัดเลือก วันที่ 27 ตุลาคม 2557 เวลา 13.00-16.00 น.
 • ประกาศผลผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึก วันที่ 29 ตุลาคม 2557
 • รายงานตัวเข้ารับการฝึก วันที่ 31 ตุลาคม 2557
 • กำหนดการฝึกอาชีพเริ่มวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557

 • ***** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพะเยา เลขที่ 493 หมู่ 6 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000 โทร 0-5466003 - 4 โทรสาร 0-5446-005
  ---
   
  ค้นหาจาก เรื่อง

  ถ้าต้องการ ข้อมูลใหม่ๆ ให้ติดต่อที่ศูนย์ฯ
  งานฝึกคอมพิวเตอร์
   , งานบริหารงานทั่วไป อ่านข่าว
  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพะเยา (Phayao Skill Development Centre)
  493 หมู่ 6 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จ.พะเยา 56000
  โทร. 0-5446-6003-4
  โทรสาร. 0-5446-6005
  Copyright 2006 create By Com.Dep.